Puheenjohtaja

Lars Lönnqvist

050-3507514, lonnqvistlars@gmail.com

Sihteeri

Jouni Arjatsalo

0440-188345, jouni.arjatsalo@gmail.com

Kokoukset Sammalkalliontie 6 B:ssä, ks. kartta.